Betekenis
Rode KnopAan / terug
Gele KnopVerwijderen
Groene KnopEnter
2x Rode KnopHoofd Menu
F KnopExtra Menu
F Button
Extra menu
1 ResetApparaat Resetten
2 SIM & SignalInternet Verbinding Controleren
3 GPRS UPInternet Verbinding Herstellen
4 IMEIIMEI Nummer van dit apparaat
5 GPRS DownInternet Verbinding Verbreken
6 Phone DialSimkaartwerking Contoleren
2x F ButtonExtra Menu Page 2
1 IMSI SIM KaartIMSI Nummer zien van uw
2 UpdateUw apparaat updaten
Beltegoed printen

A) Kies in het hoofdmenu #1 1 Telco
B) Kies de provider
C) Kies het product van de provider

De bon wordt vanzelf geprint

Aparaat Updaten

A) Druk 1x op “F”
B) Druk vervolgens op 1 = Reset

Papier op:

1. Open de papier houder
2. Verwissel de rol
3. Druk op de groene knop

Bon Kopie Printen

Direct nad at u uw bon hebt geprint, drukt u op de groene knop voor de bon kopie.

Download het document.